Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (2023)

Dự báo thứ sáu cho London

Những khoảng thời gian nắng chuyển sang nhiều mây vào cuối buổi sáng.

Bình Minh:

Hoàng hôn:

M

tia cực tím

L

Sự ô nhiễm

phấn hoa

Những khoảng thời gian nắng chuyển sang nhiều mây vào cuối buổi sáng.

Bình Minh:

Hoàng hôn:

M

tia cực tím

L

Sự ô nhiễm

HPollen

Nhiều mây, chuyển sang nắng vào cuối buổi sáng.

Nắng chuyển sang nhiều mây vào ban đêm.

Bình Minh:

Hoàng hôn:

M

tia cực tím

L

Sự ô nhiễm

HPollen

Nhiều mây.

Bình Minh:

Hoàng hôn:

M

tia cực tím

Mưa rào nhẹ chuyển sang nhiều mây vào cuối buổi sáng.

Bình Minh:

Hoàng hôn:

M

tia cực tím

Chủ nhật(27 tháng 8 năm 2023)

Chuyển tớiHiển thị dự báo đầy đủ

Thời gian00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
Biểu tượng thời tiếtThời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (1)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (2)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (3)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (4)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (5)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (6)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (7)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (8)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (9)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (10)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (11)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (12)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (13)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (14)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (15)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (16)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (17)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (18)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (19)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (20)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (21)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (22)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (23)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (24)

Khả năng có mưa

<5%10%10%10%<5%<5%<5%<5%<5%<5%<5%10%10%10%10%10%10%10%10%<5%<5%<5%<5%<5%

Nhiệt độNhiệt độ trong°C

15°

15°

15°

14°

14°

14°

14°

14°

14°

15°

16°

17°

17°

18°

18°

18°

19°

19°

19°

18°

18°

17°

17°

16°

Cảm giác như nhiệt độ°CCảm giác như nhiệt độ trong°C

14°14°14°14°13°13°13°13°13°14°15°15°16°16°16°17°17°17°17°17°17°17°17°16°

Hướng gió và tốc độHướng gió và tốc độ trongmph

W4

W5

W5

W5

W5

W6

W6

W7

Wsố 8

Wsố 8

Wsố 8

Wsố 8

WNW10

WNW10

WNW10

WNW9

WNW9

WNW9

WNWsố 8

WNW6

WNW6

WNW5

WNW5

WNW6

Cơn gió mạnhmphGió giật vàomph

10111110111112131314161619192018181715121191011

Hiển thịHiển thị

GGGGGGGGGGGGVGGVGGGGVGVGVGVGVGVG

Độ ẩm

84%81%80%82%81%81%81%82%80%75%71%67%63%64%61%60%59%56%56%58%62%64%66%66%

tia cực tím

-------1223444432211----

Thứ hai(28 tháng 8 năm 2023)

Thời gian00:0001:0004:0007:0010:0013:0016:0019:0022:00
Biểu tượng thời tiếtThời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (25)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (26)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (27)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (28)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (29)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (30)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (31)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (32)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (33)

Khả năng có mưa

<5%<5%<5%<5%10%40%<5%<5%<5%

Nhiệt độNhiệt độ trong°C

16°

15°

14°

14°

16°

19°

20°

20°

17°

Cảm giác như nhiệt độ°CCảm giác như nhiệt độ trong°C

15°14°13°13°16°18°19°19°16°

Hướng gió và tốc độHướng gió và tốc độ trongmph

Tây Bắc6

WNW6

WNW5

WNW5

Tây Bắc6

Tây Bắc6

Tây Bắc7

Tây Bắc7

Tây Bắc6

Cơn gió mạnhmphGió giật vàomph

12111091212141411

Hiển thịHiển thị

VGVGVGGVGVGVGVGVG

Độ ẩm

68%70%81%84%72%55%51%51%65%

tia cực tím

---13531-

Thứ ba(29 tháng 8 năm 2023)

Thời gian01:0004:0007:0010:0013:0016:0019:0022:00
Biểu tượng thời tiếtThời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (34)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (35)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (36)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (37)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (38)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (39)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (40)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (41)

Khả năng có mưa

<5%<5%<5%<5%<5%<5%10%10%

Nhiệt độNhiệt độ trong°C

15°

13°

13°

16°

19°

21°

20°

18°

Cảm giác như nhiệt độ°CCảm giác như nhiệt độ trong°C

14°13°13°16°18°19°19°17°

Hướng gió và tốc độHướng gió và tốc độ trongmph

Tây Bắc5

WNW4

WNW3

WNW4

W7

W7

W7

W7

Cơn gió mạnhmphGió giật vàomph

9661015161414

Hiển thịHiển thị

VGVGVGVGVGVGVGVG

Độ ẩm

73%83%86%69%55%48%54%71%

tia cực tím

--13521-

Thứ Tư(30 tháng 8 năm 2023)

Thời gian01:0004:0007:0010:0013:0016:0019:0022:00
Biểu tượng thời tiếtThời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (42)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (43)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (44)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (45)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (46)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (47)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (48)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (49)

Khả năng có mưa

10%<5%<5%10%10%10%<5%10%

Nhiệt độNhiệt độ trong°C

15°

13°

12°

16°

19°

20°

19°

16°

Cảm giác như nhiệt độ°CCảm giác như nhiệt độ trong°C

15°13°12°15°17°18°18°15°

Hướng gió và tốc độHướng gió và tốc độ trongmph

Tây Bắc6

WNW5

WNW5

WNW6

WNWsố 8

WNWsố 8

WNW6

W6

Cơn gió mạnhmphGió giật vàomph

121091418181311

Hiển thịHiển thị

VGVGVGVGVGVGVGVG

Độ ẩm

74%78%85%72%52%46%50%61%

tia cực tím

--13521-

Thứ năm(31 tháng 8 năm 2023)

Thời gian01:0004:0007:0010:0013:0016:0019:0022:00
Biểu tượng thời tiếtThời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (50)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (51)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (52)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (53)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (54)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (55)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (56)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (57)

Khả năng có mưa

<5%<5%<5%10%10%10%10%20%

Nhiệt độNhiệt độ trong°C

15°

13°

13°

16°

18°

20°

19°

17°

Cảm giác như nhiệt độ°CCảm giác như nhiệt độ trong°C

14°13°12°15°17°18°17°16°

Hướng gió và tốc độHướng gió và tốc độ trongmph

W5

W5

WSW5

WSW7

WSW9

SW11

SW11

SSW10

Cơn gió mạnhmphGió giật vàomph

10991519232219

Hiển thịHiển thị

VGVGVGVGVGVGVGVG

Độ ẩm

72%79%83%70%57%54%61%76%

tia cực tím

--13421-

Thứ sáu(1 tháng 9 năm 2023)

Thời gian01:0004:0007:0010:0013:0016:0019:0022:00
Biểu tượng thời tiếtThời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (58)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (59)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (60)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (61)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (62)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (63)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (64)Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (65)

Khả năng có mưa

20%20%40%10%40%40%40%30%

Nhiệt độNhiệt độ trong°C

17°

17°

17°

19°

20°

21°

20°

18°

Cảm giác như nhiệt độ°CCảm giác như nhiệt độ trong°C

16°16°16°17°19°19°19°18°

Hướng gió và tốc độHướng gió và tốc độ trongmph

SSW9

SSW9

SSW9

WSW11

SW11

SW10

SWsố 8

SW6

Cơn gió mạnhmphGió giật vàomph

1817172223211713

Hiển thịHiển thị

VGVGVGVGVGVGVGVG

Độ ẩm

82%84%87%79%73%68%70%77%

tia cực tím

--12421-

Đã cập nhật:

Đã cập nhật:

Giải thích bảng dự báo

Tôi

Giải thích về dự báo bãi biển

Tôi

24 giờ qua

Tin tứcÁnh nắng và mưa rào vào cuối tuầnÁp suất thấp sẽ một lần nữa ảnh hưởng đến thời tiết ở Vương quốc Anh vào cuối tuần này, với nhiều người có nắng và mưa rào xen kẽ.Đọc thêm

Bản đồ thời tiết Luân Đôn

Xem thời tiết với bản đồ tương tác của chúng tôi

Đang tải bản đồ…

Dự báo choHH:mm, EEE

Đã cập nhật HH:mm (ZZZZ) trên EEE dd MMM yyyy

CẢNH BÁO

Thời tiết Luân Đôn (Greater Luân Đôn) (66)

Cảnh báo lũ lụt có hiệu lực ở Anh

Cảnh báo lũ lụt có hiệu lực ở Anh

Cục Môi trường

Đã cập nhật:

Dự báo thời tiết Luân Đôn và Đông Nam nước Anh

Tiêu đề:

Hầu hết khô ráo với những đợt rõ ràng trước khi có mưa rào tiếp theo vào Chủ Nhật.

Tối nay và tối nay:

Những cơn mưa rào còn sót lại trong ngày hầu như sẽ biến mất vào buổi tối, khiến hầu hết các khu vực khô ráo qua đêm với những đợt mưa dài trong trẻo. Có thể xuất hiện một vài đám sương mù và sương mù nông ở các vùng nông thôn vào lúc bình minh. Nhiệt độ tối thiểu 10°C.

Chủ nhật:

Bắt đầu từ Suuny, sau đó mây nổi lên mang theo những đợt nắng chói chang và những cơn mưa rào rải rác tiếp theo, tuy không còn nặng hạt và lan rộng như những ngày trước. Mưa rào tan nhanh vào buổi tối. Nhiệt độ tối đa 22°C.

Triển vọng từ thứ Hai đến thứ Tư:

Nhiều mây, có vài cơn mưa rào vào Thứ Hai. Thứ Ba khởi đầu tươi sáng, sau đó mây nổi mang theo chút mưa vào buổi chiều. Trời nắng và thỉnh thoảng có mưa rào lớn vào Thứ Tư.

Đã cập nhật:

Dự báo thời tiết tầm xa của Vương quốc Anh

Thứ Năm có thể có mưa hoặc mưa rào dư thừa ở các khu vực phía đông vào buổi sáng, sau đó là tình trạng khô ráo, trước khi mưa đến phía tây nam sau đó. Cơn mưa này sau đó sẽ lan rộng trên nhiều khu vực vào cuối tuần, có khả năng gây mưa to tại nhiều nơi. Nhiệt độ có thể gần như bình thường. Trong suốt cuối tuần, áp lực cao có thể hình thành tạo điều kiện cho một khoảng thời gian ổn định hơn phát triển ở các vùng của đất nước. Xa hơn nữa, mặc dù sự không chắc chắn gia tăng, nhìn chung các điều kiện có thể thay đổi có thể sẽ tiếp tục diễn ra, trong đó các khu vực phía bắc và phía tây dễ xảy ra tình trạng này nhất, trong khi các khu vực phía nam và phía đông được ưu ái hơn để giữ một số khoảng thời gian khô hơn, sáng sủa hơn. Tuy nhiên, ở đây thỉnh thoảng vẫn có thể có mưa rào hoặc mưa dông. Nhiệt độ có thể vẫn ở mức gần hoặc thấp hơn mức trung bình một chút.

Đã cập nhật:

Hiện tại không có tín hiệu mạnh mẽ nào cho thấy bất kỳ loại thời tiết cụ thể nào sẽ chiếm ưu thế trong giai đoạn này, nhưng dường như rất có thể xảy ra các kiểu thời tiết diễn biến chậm. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu thời kỳ này có thể chứng kiến ​​xu hướng điều kiện bất ổn nhất hướng về phía nam, với điều kiện khô hạn hơn ở phía bắc. Khi chúng ta tiến xa hơn trong tháng, khả năng áp lực cao tập trung gần Vương quốc Anh sẽ tăng lên một chút. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ phát triển các điều kiện ổn định hơn, với các đợt khô hạn lan rộng hơn. Tuy nhiên, niềm tin vào điều này bị hạn chế bởi đỉnh điểm của mùa Bão Đại Tây Dương, có thể gây ra những ảnh hưởng hạ lưu đến thời tiết ở Vương quốc Anh mà chỉ trở nên rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn hơn. Nhìn chung, nhiệt độ có xu hướng cao hơn mức trung bình theo mùa.

Đã cập nhật:

Dự báo videoVideo thời tiết hàng ngày mới nhất của Vương quốc AnhDự báo video

Dự báo gần nhất

 • Cuộc diễu hành của đội kỵ binh0,3 dặm
 • Công viên St James0,3 km
 • Trung Tâm Mua Sắm0.4dặm
 • Nhà nghỉ Thanh niên Phố Oxford1,7 km
 • Westminster0,8 dặm
 • Southwark0,9 dặm
 • Lambeth1,1 dặm
 • Nhà trọ Thanh niên St Pancras1,2km
 • Nhà trọ Thanh niên Thành phố Luân Đôn1,2 km
 • The Oval Surrey C.C.C.1.7miles

Thông tin khác từ Văn phòng Met

 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUNguyên nhân của biến đổi khí hậuKhám phá
 • TÌM HIỂU VỀTại sao bầu trời có màu xanh?Khám phá
 • TÌM HIỂU VỀMây tầng tíchKhám phá
 • TÌM HIỂU VỀMây StratKhám phá
 • TÌM HIỂU VỀTại sao mây có màu trắng?Khám phá
 • CẢNH BÁO VÀ LỜI KHUYÊN Phải làm gì nếu đường ống của bạn bị đóng băng hoặc vỡKhám phá

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 09/25/2023

Views: 5742

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.